Styl-Bud - kompleksowa firma budowlana. Oferujemy pełny asortyment budowlany, budowanie domów pod klucz, sprzedaż i montaż okien, nowoczesne możliwości wykończeniowe wnętrz oraz wiele innych. Zapewniamy doradztwo budowlane oraz wybór najlepszych dla Ciebie rozwiązań.

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego
Budowa

Kompleksowe prace budowlane: od ziemnych przez nadziemne i konstrukcyjne (ocieplenia i elewacje budynków, docieplenia poddasza; budowa: domów, garaży, wiat; murowanie; tynkowanie; ścianki działowe, montaż: dachów, płyt, ...

Hurtownia

Sprzedaż hurtowa i detaliczna chemii budowlanej, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego, grzejnego oraz elektrycznego, wyrobów ...

Transport

Usługi transportowe (tylko w zakresie przewozu materiałów budowlanych i ekip budowlanych).Posiadamy własny tabor samochodowy, w tym do przewozu materiałów budowlanych o tonażu do 3,5 tony (6 samochodów ...

Produkcja tynków

Produkcja tynków cienkowarstwowych z użyciem innowacyjnej linii produkcyjnej, wysoka jakość, konkurencyjne ceny, fachowe doradztwo.

Zapytania ofertowe

[ZAKOŃCZONE] Zakupu aplikacji internetowej w trybie rozeznania rynku w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Składanie ofert do: 25.01.2019
[ZAKOŃCZONE] Zakupu i dostawy wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Składanie ofert do: 31.12.2018
[ZAKOŃCZONE] Zakupu i dostawy samochodu ciężarowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Składanie ofert do: 21.12.2018
[ZAKOŃCZONE] Zakup, dostawa i montaż innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych, umożliwiający wdrożenie technologii zawartej w patencie nr 213243 lub równoważnej, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Składanie ofert do: 22.10.2018
[ZAKOŃCZONE] Budowa hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”
Składanie ofert do: 27.07.2017

Wideo wizytówka

O firmie

Spółka prowadzi działalność na rynku budowlanym od 10 lat. Jej aktywność koncentrowała się początkowo na usługach remontowo-budowlanych dla osób fizycznych i innych podmiotów z terenu miasta Chełm (prace remontowo-budowlane, ocieplenia budynków, wykańczanie wnętrz, wykonywanie pokryć dachowych i budowa domów). Systematycznie rozszerzał się jednak zakres usług oferowanych przez firmę na rynku oraz skala realizowanych inwestycji. W bieżącej praktyce gospodarczej spółka świadczy więc szeroko rozumiane usługi remontowo-budowlane oraz prowadzi handel materiałami budowlanymi (siedziba hurtowni: Rudka 14b, 22-100 Chełm). Jest również dystrybutorem chemii budowlanej marki „Proma® na Lubelszczyznę oraz KOSBUD. Posiada na wyposażeniu mieszalniki farb i tynków ww. producentów i oferuje gotowe produkty do sprzedaży z pierwszej ręki. Usługi budowlane wykonywane są na podstawie projektów, wizualizacji oraz rysunków technicznych. Z każdym klientem podpisywana jest odrębna umowę na wykonanie usług. Firma świadczy również fachowe doradztwo techniczne.

W 2011 roku spółka została uhonorowana przez Państwową Inspekcję Pracy, Inspektorat Okręgowy w Lublinie, za udział z Programie Prewencyjnym pt. ,,Promocja standardów BHP”. Aktywnie działa w regionalnym środowisku naukowym, edukacyjnym i biznesowym. Współpracowała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w zakresie badań nad wytrzymałością materiałów (w obrębie projektu pn. „Laboratorium budownictwa CSI PWSZ w Chełmie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013). Uczestniczyła też w projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie o/Chełm pt.: „Staże u pracodawców startem do kariery dla uczniów”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (w okresie 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.).

Spółka od 23.05.2016 roku współpracuje z Lubelskim Klastrem Przedsiębiorstw w ramach podpisanej umowy partnerskiej i posiada certyfikat potwierdzający przynależność. Od 13 czerwca 2016 roku Styl-Bud s.c. oficjalnie współpracuje, jako członek wspierający, z Chełmskim Towarzystwem Naukowym Towarzystwo. Porozumienia o współpracy o zbliżonym zakresie podpisane zostały także z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, Oddział w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie.