Transport

Usługi transportowe (tylko w zakresie przewozu materiałów budowlanych i ekip budowlanych).Posiadamy własny tabor samochodowy, w tym do przewozu materiałów budowlanych o tonażu do 3,5 tony (6 samochodów osobowo-dostawczych) oraz przemieszczania się własnych ekip budowlanych (PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy)