URUCHOMIENIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH

Spółka od 1 lipca 2017 r. realizuje projekt pt. URUCHOMIENIE LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI TYNKÓW CIENKOWARSTWOWYCH, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Działanie: Wzrost konkurencyjności MŚP, Numer umowy o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-06-0164/16-00. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27 kwietnia 2017 r.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wdrożenie wyników prac B+R z zakresu inteligentnej specjalizacji regionu, tj. biogospodarki, w postaci innowacyjnej w skali kraju opatentowanej technologii obejmującej uruchomienie w Styl-Bud s.c. linii produkcyjnej cienkowarstwowych tynków strukturalnych, prowadzące do uzyskania statusu pierwszego w województwie lubelskim producenta mokrej chemii budowlanej oraz wzrostu konkurencyjności i potencjału rozwojowego Spółki do 28.02.2019 r.

W wyniku projektu Styl-Bud s.c uzyska status pierwszego w województwie lubelskim producenta mokrej chemii budowlanej. Styl-Bud s.c. dokona zakupu prac B+R i wdroży w ramach projektu innowację procesową o skali krajowej i produktową o skali regionalnej oraz 2 innowacje nietechnologiczne: organizacyjną (obejmująca współpracę z otoczeniem zewnętrznym) i marketingową (wspomagająca dystrybucję nowych produktów) oparte o TIK. Istotnym elementem projektu będą też ekoinnowacje i współpraca z jednostką naukową. Spółka rozszerzy również działalność eksportową poprzez sprzedaż nowego produktu na nowym rynku ukraińskim i zwiększy zatrudnienie, w tym o personel wysokowykwalifikowany. W efekcie podjętych działań zwiększy przychody. Uruchomienie sprzedaży produktów nowych dla rynku i dla firmy, poprzez innowacyjną produkcję, będzie miało kluczowe znaczenie dla budowania i wzmacniania potencjału Wnioskodawcy oraz wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną regionu. Produkowane tynki będą konkurencyjne wobec innych rozwiązań na rynku krajowym. To tynki o różnorodnych właściwościach, wysokiej jakości, wysokiej wydajności, wysokim tempie produkcji, niskim zapotrzebowaniu na energię, ograniczonych kosztach. Produkcja będzie mniej kosztowna niż dostępne na rynku rozwiązania technologiczne i w pełni ekologiczna. Zaplanowane działania obejmują budowę hali produkcyjnej (zakup materiałów i roboty budowlane) oraz uruchomienie innowacyjnej linii technologicznej (zakup środków trwałych) dzięki otrzymanemu wsparciu inwestycyjnemu.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 – 31 marca 2019 r.

Wartość projektu: 2 181 655, 31 zł

Dofinansowanie z UE: 1 200 360, 22 zł

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W III KWARTALE 2017 R.

 1. procedura konkurencyjności na zakup hali
 2. prace ziemne i fundamenty

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W IV KWARTALE 2017 R.

 1. wzniesienie konstrukcji stalowej hali

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W I KWARTALE 2018 R.

 1. lekka obudowa płytą warstwową
 2. naświetla i okna
 3. bramy garażowe

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W II KWARTALE 2018 R.

 1. sanitariaty, pomieszczenia socjalno-biurowe,
 2. monitoring, alarm, sieć internetowa,
 3. utwardzenie terenu

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W III KWARTALE 2018 R.

 1. Lekka obudowa płytą warstwową
 2. Naświetla
 3. Okna i bramy garażowe

 

ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI W IV KWARTALE 2018 R.

 1. Posadzki
 2. Sanitariaty
 3. Pomieszczenia socjalno-biurowe
 4. Alarm
 5. Sieć internetowa
 6. Utwardzenie terenu

 

Lokalizacja inwestycji:

Województwo lubelskie, powiat chełmski, gmina Dorohusk, miejscowość: Okopy Kolonia, działka nr 214/3.

fundusze europejskie rzeczpospolita polska lubelskie smakuj życie unia europejska europejski fundusz rozwoju regionalnego