Kategoria: Zapytania ofertowe

[ZAKOŃCZONE] Zakupu aplikacji internetowej w trybie rozeznania rynku w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ZAKOŃCZONE] Zakupu i dostawy wózka widłowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ZAKOŃCZONE] Zakupu i dostawy samochodu ciężarowego w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ZAKOŃCZONE] Zakup, dostawa i montaż innowacyjnej linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych, umożliwiający wdrożenie technologii zawartej w patencie nr 213243 lub równoważnej, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [ZAKOŃCZONE] Budowa hali produkcyjnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu pt. ,,Uruchomienie linii technologicznej do produkcji tynków cienkowarstwowych”